Cenitev škod

Prijava škod in izdelava cenilnih zapisnikov


-Prijava škod in izdelava cenilnih zapisnikov za vsa vozila zavarovana pri Zavarovalnici Triglav in Adriatic Slovenica

-Popravila vozil po poškodbah za vse zavarovalnice in vse blagovne znamke

-Kleparsko ličarske storitve

cenitev vozil

NAZAJ NA STORITVE